คุณพระช่วย !!! พระโกศัยเจติยารักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

admin2

คุณพระช่วย !!! พระโกศัยเจติยารักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาร.ร.บ้านไร่หลวง แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษานักเรียนเก่ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป.แพร่ เขต 2 นำโดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผอ.โรงเรียนบ้านไร่หลวง แสดงความยินดีกับเด็กหญิงเพ็ญพิชชา ดวงคำ และเด็กหญิงลักษิกา ม่วงคุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไร่หลวง ที่ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของอำเภอวังชิ้น ในการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมีหัวหน้างานบริหารวิชาการและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี

ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่หลวง โดยความเมตตาของพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไร่หลวง และความอนุเคราะห์จากคุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงค์ ให้กับนักเรียนผู้ได้รับเกียรติบัตร คนละ 1,000 บาท และเด็กหญิงชนินาถ เชิดชู และเด็กหญิงอรุณี โสมา นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุนการศึกษาคนละ 500 บาท นอกจากนี้ยังได้มอบทุนสำหรับการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 4,000 บาท รวมจำนวน 7,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ พระโกศัยเจติยารักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่หลวง เจริญพรว่า ในกระบวนการศึกษานอกจากจะสอนตามหลักสูตรแล้ว การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง จึงขอความเมตตาผู้ใหญ่ใจดี ช่วยสนับสนุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป.แพร่ เขต 2 โดยสามารถบริจาคปัจจัย โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี โรงเรียนบ้านไร่หลวง เลขที่บัญชี 020 359 739 156 ตามกำลังศรัทธา ขออนุโมทนา

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภารกิจองคมตรี พลเรือเอกพงษ์เทพ ที่

Post Views: 280 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภารกิ […]

ข่าวภูธร