พิษณุโลก การบริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา

admin2

พิษณุโลก การบริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยนักศึกษาและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โรงเรียนวัดดงข่อย สังกัด สพป.พล.2 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน เพื่อให้ความรู้ การทำเกษตรอินทรีย์” ที่สามารถนำไปต่อยอดในการดำเนินชัวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต ขอขอบคุณวิทยากร คุณเพ็ญศิริ โภคาวัฒนานุรักษ์ “บ้านสวนเพชรนภัทร สวนเกษตรอินทรีย์” อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่ร่วมมอบความรู้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม
ขอบคุณ ผอ.เจษฏา แสงจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดดงข่อย ที่อำนวยความสะดวกสถานที่จัดกิจกรรม คณะครู นักเรียน และชาวชุมชนวัดดงข่อยที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง BAACPhitsanulok University ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Next Post

คุณพระช่วย !!! พระโกศัยเจติยารักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

Post Views: 318 คุณพระช่วย !!! พระโกศัยเจติยารักษ์ […]

ข่าวภูธร