อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการดับไฟป่า

admin2

อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการดับไฟป่า เมื่อวันนี้10 มีนาคม 2564 เวลา 14.45 น. นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ป่าไม้อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิอาสา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมปล่อยแถวชุดปฏิติการดับไฟป่า และแก้ปัญหาหมอกควัน พื้นที่ป่าพร้อมแนะนำประชาชนห้ามจุดไฟ เขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังไฟป่า

หนุ่มทิพย์ เมืองเขม รายงาน

Next Post

เกษตรจังหวัดน่าน จัดงานวันรณรงค์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ภายใต้

Post Views: 496 เกษตรจังหวัดน่าน จัดงานวันรณรงค์กา […]

ข่าวภูธร