จ.เชียงราย ปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา

admin2

จ.เชียงราย ปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติและมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 อนิรุทธ์ศาสตร์พิสุทธิ์ 2560/2563 โดยปีนี้มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 576 คน โดยในพิธีมีตัวแทนจากหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติและมอบประกาศแก่นักเรียนที่จบการศึกษาโอกาสนี้ ได้มอบโล่ เชิดชูเกียรติ นักเรียนดี ศรีสามัคคีฯในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย ด้านศิลปวัฒนธรรม
น.ส.ณฐพร ใจหาญ ด้านกีฬา 1. นายศิริวุฒิ ทิพย์กนก 2. นายอาศิษฐ์ อารีพันธ์
3. น.ส.พิชญาภรณ์ แก้วประภา
4. นายภูริ ดอกไม้ ด้านผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 1. นายสิรวิชญ์ คำชุ่ม
2. นายเจษฎาพงษ์ ปัญจะเรือง 3. นายสิทธิธร บุญยอด 4. น.ส.ปภัสสร ศรีกอก
5. น.ส.เจษธิดา สูงขาว 6. น.ส.นงนภัส เตชนันท์ 7. นายจุลยุทธ ยุวรังสิกุล
8. นายภัคศรัญย์ วังอินทร์ ด้านจิตอาสา
1. นายภูมิกิติ เอี่ยมเวษ 2.นายญาณกร พรมปัญญา 3. นายกรณ์ดนัย อุทุมภา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. น.ส.กมลชนก ใจเปี้ย 2. นายเทวัญ อยู่กินไกร ด้านวงโยธวาทิต 1. น.ส.ณัฐวรา ศรีเมือง 2. น.ส.พศิกา กระถินทอง 3. น.ส.ทิพย์หทัย เขื่อนแก้ว โอกาสนี้ ตัวแทนนักเรียน นำมาลัยข้อมือ กราบลาครูประจำชั้น 15 พวง และผูกข้อมือ สายสัมพันธ์ วันอำลา จากครูประจำชั้น

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

จ.น่าน ไฟไหม้บ้านเฒ่าชรากลางดึกวอดทั้งหลัง

Post Views: 419 จ.น่าน ไฟไหม้บ้านเฒ่าชรากลางดึกวอด […]

ข่าวภูธร