ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ประชุมบริหารงานตร. และพิธีมอบเกียรติคุณแก่แม่บ้าน

admin2

ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ประชุมบริหารงานตร. และพิธีมอบเกียรติคุณแก่แม่บ้านตร. และข้าราชการตร.วันพุธที่ 10 มี.ค. 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น4 สภ.เมือง ลพบุรี พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ประธานการประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.บุญชนะพัฒน์ สกุลจารุมรรคา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.ปรารถนา แผ่นผา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.พีรพล โชติกเสถียร รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.ภูการวิก โชติกเสถียร รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.ธิติพงศ์ ภิวัฒน์วุฒิกุล รอง ผบก.ศพฐ.10 ปฎิบัติราชการ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.วรพล กนกวรกิตติ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.พงศ์สุริยะ สุวรรณพันธ์ ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.สิงห์ลำพอง โพธิ์เสือ ผกก. สอบสวน กลุ่มงานสอบสวน หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลพบุรี รอง ผกก.ฝอ. สว.ฝอ. ตร.หน่วยงานสมทบในจังหวัดลพบุรี พฐ. ตม.ทท. ทล. ส.

ประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาและติดตามผลการปฏิบัติของ ตร.ในสังกัด และก่อนวาระการประชุม ผบก.ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่บ้านตำรวจผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป ต่อมาเวลา 11.30 น.
นายณัฎฐ์ชัย มาประนีต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี นายต่อพงษ์ พ่วงมหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล และนายรังสรรค์ พิบูลย์กิจสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี เดินทางมาบรรยายให้ความรู้ด้านกฏหมายและแนวทางการประสานการปฏิบัติราชการของศาล เรื่องการยื่นคำร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและผู้ต้องหา ให้แก่หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลพบุรี เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป และในโอกาสนี้ ผบก.ฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรและของที่ระลีก เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในโอกาสมาบรรยายให้ความรู้

สนอง แท่นสูงเนิน หน.ศูนย์ข่าวภูธร
ประจำลพบุรี รายงาน

Next Post

พช.แพร่ ซักซ้อมเตรียมความพร้อมระบบ e-donation ในการรับบริจาคกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ปี 2564

Post Views: 502 พช.แพร่ ซักซ้อมเตรียมความพร้อมระบบ […]

ข่าวภูธร