ร้อยเอ็ด เดือนมีนาคม 64 ยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ที่…อำเภอโพนทอง ยุทธการสระนกแก้ว

admin2

ร้อยเอ็ด เดือนมีนาคม 64 ยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ที่ อำเภอโพนทอง ยุทธการสระนกแก้ว
เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ 9 มี.ค.2564 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ศอ.ปส.จ.รอ. นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.รอ.ประธาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม กล่าวเปิดงาน 1-3 มี.ค.ที่ผ่านมา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดเร่งรัดขับเคลื่อน อ.โพนทอง 4-8 มี.ค.ที่ผ่านมาศอ.ปส.จ.แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล คณะทำงานระดั ตำบล ศป.ปส.อ.โพนทอง 1.ปลัดอำเภอ งานป้องกัน 2.ตำรวจที่ ผกก.มอบหมาย 3.ผอ.รพ.สต.สระนกแก้ว 4.กำนันผญบ.ผช.ผญบ.แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน ต.สระนกแก้ว 4.สมาฃิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ด้านการปราบปราม 10-20 มี.ค. ตั้งด่านทุกหมู่บ้านโดย ปลัดอำเภอ งานป้องกันกำนัน ผญบ.ชรบ. ประชาคมหมู่บ้าน

ค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า โดยชุดปฏิบัติการทหาร-ตำรวจ-ปกครอง-สสอ.-ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเช้าเย็น สื่อมวลชนในพื้นที่ 21 มี.ค.ปล่อยแถว ปิดล้อมตรวจค้น พ.ต.อ.สมพาน มุทาพร ผกก.สืบสวน ภ.จว.ร้อยเอ็ด กล่าวในที่ประชุม จะดำเนินการเข้มข้นกดดันส่งเป้าหมายทั้งผู้ค้าและผู้เสพเข้าสู่ระบบ บำบัดรักษา บำบัดรักษา1. ศอ.ปส.จ.ร้อยเอ็ด จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 22 มี.ค.- 2 เม.ย.2564 2.สมัครใจบำบัด ในโรงพยาบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ รพ.โพนทอง 3.บำบัดในชุมชน CBT x หน่วยงานที่รับผิดชอบ สสจ.ร้อยเอ็ด
4.บังคับบำบัด ผู้มีประวัติ เสพ มีไว้ในครอบครองไม่เกิน 5 หน่วย เสพจนมีอาการทางจิต 5.ระบบต้องโทษ ผู้กระทำความผิดอายุ ต่ำกว่า 18 สถานพินิจ 18 ปีขึ้นไป เรือนจำจังหวัดสุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Next Post

พะเยา-เลือกตั้งเทศบาลเชียงคำระอุ ผู้สมัครเขตหย่วนถูกแชทลับขู่เอาชีวิต จน

Post Views: 255 พะเยา-เลือกตั้งเทศบาลเชียงคำระอุ ผ […]

ข่าวภูธร