อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับชาวบ้านตำบลนครชุม อ.นครไทย สร้างฝายชะลอน้ำใช้

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับชาวบ้านตำบลนครชุม อ.นครไทย สร้างฝายชะลอน้ำใช้ผลิตประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภคบริโภควันที่ 10 มีนาคม2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเฉลิมพล เพชรทิม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” ให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ 2 บ้านนาลานข้าว ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายสมชาย สุขบัว กำนันตำบลนครชุม ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่หมู่ 2 กว่า 50 คน

มาช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อนำมาซ่อมแซมฝายชะลอน้ำบริเวณแม่น้ำแควน้อย ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ฝายชะลอน้ำถูกกระแสน้ำป่ากัดเซาะจนพังทลายไปบางส่วน ทั้งนี้เพื่อใช้สำหรับกักเก็บน้ำไว้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อให้ราษฎรหมู่ที่ 2, 3 ตำบลนครชุม ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่กว่า 1,000 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอท่ามกลางความพึงพอใจของชาวบ้านอย่างมาก.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

ร้อยเอ็ด เดือนมีนาคม 64 ยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ที่...อำเภอโพนทอง ยุทธการสระนกแก้ว

Post Views: 238 ร้อยเอ็ด เดือนมีนาคม 64 ยกระดับการ […]

ข่าวภูธร