อุบลฯ​ ขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

admin2

อุบลฯ​ ขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 9 มีนาคม 2564​ ที่ห้องประชุมปทุมวรราช นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์ด้านการประมงในจังหวัดอุบลราชธานี​ และมีมติเห็นชอบให้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่เป็นที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ พรบ.2490 จำนวน 4 แห่ง ให้ยกเลิกที่รักษาพืชพันธุ์เดิม จำนวน 3 แห่ง และให้กลับไปทบทวนการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 1 แห่ง
ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ​ 4 คณะ​ประกอบด้วย​1) ด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 2) ด้านการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ 3) ด้านการบริหารจัดการด้านการประมง และ4)​ด้านการประชาสัมพันธ์การประมง​ และได้หารือกรณีแม่น้ำโขงใสไร้ตะกอน ทำให้นักดำน้ำยิงพันธุ์ปลาที่มีขนาดใหญ่กระทบกับพ่อแม่พันธุ์ปลาในอนาคต​โดยเบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่สนง.ปมจ.อบ., นรข. , อำ​เภอ​ และชุมชนในพื้นที่​ เพื่อป้องกันผลกระทบ​และมอบคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการฯที่แต่งตั้งขึ้นพิจารณาแนวทางดำเนินการเสนอคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาต่อไป

Next Post

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับชาวบ้านตำบลนครชุม อ.นครไทย สร้างฝายชะลอน้ำใช้

Post Views: 186 อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับชาวบ้านตำบลนคร […]

ข่าวภูธร