อำเภอพานจังหวัดเชียงราย เครือข่ายป่าชุมชน ตำบลเจริญเมือง อ.พานจังหวัด

admin2

อำเภอพานจังหวัดเชียงราย เครือข่ายป่าชุมชน ตำบลเจริญเมือง อ.พานจังหวัดเชียงราย ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า นำโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน พื้นที่ป่าพร้อมแนะนำ นโยบาย ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 2 หมู่บ้านดับไฟป่า หมู่ 10 บ้านดงตะเคียน และ หมู่ 21 บ้านฐานตะเคียนทอง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นายลือชัย ปัญญาดี กำนันตำบล เจริญเมือง อ. พาน จังหวัดเชียงราย นายพิทักษ์ รินแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านดงตะเคียน ตำบลเจริญเมือง อำเภอพานนายเจริญ ฟองรัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 21 บ้านดงตะเคียน นายวรพงศ์ กันทะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 นายบุญรัตน์ คำอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านฐานตะเคียนทองหมู่ 21 ตำบลเจริญเมือง นายอำนวยแสงคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 21 และ นายเก็บ รินแก้ว บ้านดงตะเคียนตำบลเจริญเมือง อำเภอพานจังหวัดเชียงราย และหน่วยอุทยานแม่ปืม พร้อมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน แนะนำผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่าและได้แนะนำผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่าซึ่งขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศ ปิดป่าทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย จนถึง 30

เมษายน 2564 นายพิทักษ์ รินแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 กล่าวว่า ไคที่เข้าไปในผืนป่าให้มาลงบันทึกไว้ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงตะเคียน ได้ และควบคุมและทำแนวกันไฟเขตรับผิดชอบ ป่าชุมชนและเขตอุทยานแห่งชาติ แม่ปืม

โดยเพื่อป้องกันมิให้เกิดไฟป่าลุกลามเข้าหมู่บ้านและไร่สวนของชาวบ้าน ต่อไป นายพิทักษ์ รินแก้วกล่าวอีกว่า ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวัง ทั้งกลางคืนและกลางวัน

เอกชัย โปธา ผอ.ข่าวภูธร:TVออนไลน์ รายงาน

Next Post

สั่งล่า !!! พ่อเมืองแพร่ ให้หน่วยงานติดตามมือเผาป่าด่วน หลังเกิดไฟไหม้ป่า

Post Views: 327 สั่งล่า !!! พ่อเมืองแพร่ ให้หน่วยง […]

ข่าวภูธร