กฤษฏา คงคะจันทร์ หน.ผู้ตรวจราชการ กท.วัฒนธรรม ประธาน การประชุมชี้แจง

admin2

กฤษฏา คงคะจันทร์ หน.ผู้ตรวจราชการ กท.วัฒนธรรม ประธาน การประชุมชี้แจงการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กลุ่มจังหวัด 17 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น ZOOM เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายกฤษฏา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน การประชุมชี้แจงการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัด 17 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น ZOOM ในการนี้ นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า วันนี้พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โดยมี นายกฤษฏา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน การประชุมชี้แจงการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัด 17 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น ZOOM

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อำเภอพานจังหวัดเชียงราย เครือข่ายป่าชุมชน ตำบลเจริญเมือง อ.พานจังหวัด

Post Views: 263 อำเภอพานจังหวัดเชียงราย เครือข่ายป […]

ข่าวภูธร