ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 ลงพื้นที่ตรวจ

admin2

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17, 18 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร และพบปะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อแนะนำการบริหารงานองค์กรและบุคลากร ติดตามความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 การชำระบัญชี การแก้ไขข้อบกพร่อง การปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร งานนโยบายสำคัญ และ

โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยมีนางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Next Post

พ่อเมืองแพร่ ลงพื้นที่พบปะคณะกรรมการหมู่บ้าน และเปิดการแข่งขัน

Post Views: 374 พ่อเมืองแพร่ ลงพื้นที่พบปะคณะกรรมก […]

ข่าวภูธร