ผอ.การเลือกตั้งประจำทต.ทุ่งโฮ้ง และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือก

admin2

ผอ.การเลือกตั้งประจำทต.ทุ่งโฮ้ง และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ณ ศาลาร่วมใจหมู่ที่ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายบุญเรือง มงคล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ลงพื้นที ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งและนายกเทศมนตรีเทศบาล ณ ศาลาร่วมใจหมู่ที่ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง และกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อห้ามที่จะเป็นเหตุให้ประชาชนต้องรับโทษเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด

นายบุญเรือง มงคล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ วันนี้พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งและนายกเทศมนตรีเทศบาล ณ ศาลาร่วมใจ หมู่ที่ 1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง และกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อห้ามที่จะเป็นเหตุให้ประชาชนต้องรับโทษเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

Post Views: 214 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เข้าร่ […]

ข่าวภูธร