จ.น่าน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 38 ตรวจความพร้อมการ

admin2

จ.น่าน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 38 ตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน ในช่วงฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ฐานแสงเพ็ญ กรมทหารพรานที่ 32 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายนิพันธ์  บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีตรวจศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 38 โดยมี พล.ต.รุศมนตรี  จิณเสน ผบ.มทบ.38/ผอ.ศบภ.มทบ.38 นำกำลังพลหน่วยทหาร หน่วยงานราชการภ.จว.น่าน ,ปภ.จังหวัดน่าน , อบจ.น่าน ,เทศบาลเมืองน่าน ,ร้อย.ตชด.324 ,อบต.ฝายแก้ว และ ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดน่าน ประกอบด้วย กรม ทพ.32,ฉก.กรม ทพ.33 ,ม.2 พัน.10 ,ม.2 พัน.15 ได้นำกำลังพล ,จิตอาสา ,บุคลากรหน่วยงานราชการ พร้อมยุทโธปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำ ร่วมตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งฯ จำนวน 300 นาย ยานพาหนะ จำนวน 30 คัน
ตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดน่าน  เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 พร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะรถบรรทุกน้ำ    เพื่อไปให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลน นำน้ำอุปโภค – บริโภค  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ เข้าร่วม
สำหรับการเปิด โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ในครั้งนี้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค ประกอบกับปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ มีปริมาณลดลง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย  มณฑลทหารบกที่ 38  ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดน่าน และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดน่าน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมจัดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 พร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ และปล่อยขบวนยานพาหนะรถบรรทุกน้ำเพื่อไปให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ประกอบด้วย ตำบลดู่ใต้  ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งในห้วงที่ผ่านมา โดยจะนำน้ำอุปโภค บริโภคไปแจกจ่ายยังแทงค์เก็บน้ำ ของราษฎร ในหมู่บ้าน และให้วัดวาอาราม
โดยการจัดโครงการและการตรวจความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ถือเป็นการ Kickoff ไปพร้อมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก และเป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ได้ร่วมกันระดมสรรพกำลังของแต่ละหน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชน  ให้บรรเทาหรือลดความรุนแรงลง ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เป็นนโยบายที่กองทัพบกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ พลตรี  รุศมนตรี  จิณะเสน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้น้ำข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ราษฎร ในพื้นที่ด้วย สร้างความดีใจให้กับประชน ที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างมาก

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

จ.น่านไฟฟ้าหงสา ร่วมกิจกรรม CSR กับด่านศุลกากรทุ่งช้าง

Post Views: 242 จ.น่านไฟฟ้าหงสา ร่วมกิจกรรม CSR กั […]

ข่าวภูธร