จ.เชียงราย ฉกม.3 ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ไทย-เมียนมา เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่

admin2

จ.เชียงราย ฉกม.3 ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ไทย-เมียนมา เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ชายแดนเชียงราย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง พร้อมด้วย อำเภอแม่สาย กองบังคับการควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3, กองบังคับการควบคุมที่ 2ฯ, หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ฝั่งไทย รวมทั้งทหารเมียนมา และประชาชนเมียนมา จัดกิจกรรม ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดินไทย-เมียนมา ภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน โดยการพัฒนาแนวกันไฟ ด้วยการถางหญ้าและตัดกิ่งไม้แห้งที่อาจจะเป็นเชื้อเพลิงของไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง บริเวณเส้นทางตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน

ซึ่งการดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และอีกส่วนหนึ่งแยกกันปฏิบัติ ฝั่งไทยดำเนินการด้านฝั่งไทย ฝั่งเมียนมาดำเนินการด้านฝั่งเมียนมา นำโดยทหาร และประชาชนเมียนมา ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเป็นการแยกปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังจากที่ได้ทำกิจกรรม นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วย ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หารือกับทาง ผู้บังคับกองร้อย ฐานปฏิบัติการบาลาหลวง ประเทศเมียนมา (ตรงข้ามฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ อำเภอแม่สาย) เพื่อขอความร่วมมือในการงดเผาในฝั่งประเทศเมียนมา เพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ร่วมกันทั้ง 2 ประเทศ

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน จากเชียงราย

Next Post

ร้อยเอ็ด ประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

Post Views: 170 ร้อยเอ็ด ประชุม คณะกรรมการศูนย์อำน […]

ข่าวภูธร