อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ครบรอบปี

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ครบรอบปีที่ 49 วันที่ 9 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ครบรอบปีที่ 49 ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บังคับกองร้อย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ร้อยเอก ยมนา ฟูฝั้น ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 รักษาราชการผู้บังคับ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้อดีตกำลังพลที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติและเชิดชูเกียรติอดีตผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพลและครอบครัว อีกทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงวันกำเนิดหน่วย โดยมีอดีตผู้บังคับกองร้อย กำลังพลพร้อมครอบครัวและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก.

ในปรีช นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบินสำรวจ สถานการณ์หมอกควัน ลดค่า PM 2.5 ใน

Post Views: 467 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบินสำรวจ ส […]

ข่าวภูธร