พิษณุโลก นอภ.บางระกำ พร้อมด้วยนิคมสร้างตนเองบางระกำ ลงพื้นที่ทำบัตร

admin2

พิษณุโลก นอภ.บางระกำ พร้อมด้วยนิคมสร้างตนเองบางระกำ ลงพื้นที่ทำบัตร Smart card ให้แก่กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ “เราชนะ นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชุติเดช รจิตเนติธร ปลัดอำเภอหัวหน้างานบัตรประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอบางระกำ นำชุดเคลื่อนที่ทำบัตรประชาชน (Mobile Unit) ศบท.ภ.6 สาขาจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ทำบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) ให้แก่กลุ่มผู้เปราะบาง คนชรา ผู้พิการ ที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายได้ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิโครงการ “เราชนะ“ ในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ่อทอง 6 ราย ตำบลพันเสา 2 ราย ตำบลบางระกำ 1 ราย และตำบลหนองกุลา 3 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ราย
ในการนี้ สำหรับพื้นที่ตำบลหนองกุลาเป็นการประสานความร่วมมือจากนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับผู้นำชุมชน ตลอดจนอาสาสมัครฯ (อพม. และ อสม.) ในการลงพื้นที่สำรวจและแจ้งประสานชี้เป้าให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายดังกล่าว ให้สามารถเข้าถึงสิทธิตามโครงการ เราชนะ” ได้ต่อไป

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรม “การสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดย

Post Views: 269 อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรม “การสร้างค […]

ข่าวภูธร