พิษณุโลก กรมชลประทานจัดสรรปริมาณน้ำ 115 ล้าน ลูกบาศก์เมตร

admin2

พิษณุโลก กรมชลประทานจัดสรรปริมาณน้ำ 115 ล้าน ลูกบาศก์เมตร สำหรับปรับปฏิทินการเพาะปลูก ฤดูนาปี 2564 ให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำ โครงการบางระกำโมเดล ปี 2564 พื้นที่เป้าหมาย จำนวน 265,000 ไร่ วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นายเจศฎาลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยผู้แทน นอ.พรมพิราม ผู้แทน นอ.กงไกรลาศ พร้อมด้วยผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ผอ.โครงการพลายชุมพล ผอ.โครงการนเรศวร ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร และกลุ่มผู้ใช้น้ำประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ฤดูนาปี 2564 กรมชลประทาน ได้จัดสรรปริมาณน้ำ 115 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับปฏิทินการเพาะปลูก เพื่อรองรับฤดูนาปี 2564 พื้นที่เป้าหมาย จำนวน 265,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ เป้าหมาย 4 อำเภอ 14 ตำบล ได้แก่
1)อำเภอพรมพิราม ประกอบด้วยตำบลท่าช้าง/วังวน/หนองแขม/พรหมพิราม
2)อำเภอเมือง ประกอบด้วย ตำบลบ้านกร่าง
3)อำเภอบางระกำ ประกอบด้วย ตำบลชุมแสงสงคราม/ท่านางงาม/บางระกำ
4)อำเภอกรงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย ตำบลกกแรต/ดงเดือย/บ้านใหม่สุขเกษม/ไกรกลาง/ไกรนอก/ไกรใน

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

พิษณุโลก นอภ.บางระกำ พร้อมด้วยนิคมสร้างตนเองบางระกำ ลงพื้นที่ทำบัตร

Post Views: 187 พิษณุโลก นอภ.บางระกำ พร้อมด้วยนิคม […]

ข่าวภูธร