จ. เชียงราย ผบ.มทบ.37 มอบหมายนฝ.นศท.มทบ.37 จิตอาสาพระราชทาน

admin2

จ. เชียงราย ผบ.มทบ.37 มอบหมายนฝ.นศท.มทบ.37 จิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่เวียงแก่น วันที่ 8 มี.ค.64 พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 37 ได้มอบหมายให้ พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผู้บังคับการ หน่วยฝึกวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยจัด ชุดปฎิบัติการกิจกรรมฝ่ายพลเรือน หน่วยฝึกวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น ในการนี้ได้มอบ ถุงยังชีพจาก มณฑลทหารบกที่ 37 และสิ่งของอุปโภคบริโภคจากสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย และ เงินช่วยเหลือจากผู้มีจิตกุศลจำนวนหนึ่ง

ในส่วนของผู้ประสบภัย นายบุญช่วย เกษตรโสภาพันธุ์ อายุ 29 ปี พร้อมด้วยภรรยา และบุตรชาย 3 คน มีอาชีพเกษตรกร ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด สำหรับการสร้างที่พักอาศัยหลังใหม่นั้น ได้รับความช่วยเหลือจาก อำเภอเวียงแก่น กิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ ปอ อำเภอเวียงแก่น เชียงราย ซึ่งอยู่ในห้วงการจัดเตรียมงบประมาณ หากวัสดุในการดำเนินการพร้อม หน่วยจะติดตามและเข้าร่วมปฏิบัติต่อไป

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

พิษณุโลก กรมชลประทานจัดสรรปริมาณน้ำ 115 ล้าน ลูกบาศก์เมตร

Post Views: 584 พิษณุโลก กรมชลประทานจัดสรรปริมาณน้ […]

ข่าวภูธร