เครือข่ายป่าชุมชน อ.เมืองแพร่ และ อ.สูงเม่น จ.แพร่ พร้อมชุดปฏิบัติการ

admin2

เครือข่ายป่าชุมชน อ.เมืองแพร่ และ อ.สูงเม่น จ.แพร่ พร้อมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมหน่วย ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าพื้นที่ป่า พร้อมแนะนำ ตามนโยบายปิดป่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จุดคัดกรองบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่ นายสวัสดิ์ จริงแล้ว กำนันตำบลหัวฝาย นายจรูญ จับจ่าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 พร้อมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 เจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(ออป) สวนป่าแม่มาน มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่า และได้แนะนำผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่าซึ่งขณะนี้จังหวัดแพร่ได้ประกาศปิดป่าทุกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมถึง30เมษายน 2564 ณ.จุดคัดกรองบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่

นายสวัสดิ์ จริงแล้ว กล่าวว่า ทางเครรือข่ายป่าชุมชน ตำบลหัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายจรูญ จับจ่ายผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1พร้อมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 เจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(ออป) สวนป่าแม่มาน ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่า น กจากนี้ยังให้แนะนำผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่า ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดแพร่ ด้วยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ประกาศปิดป่าทุกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมถึง 30 เมษายน 2564 ด้วย สำหรับที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสิงห์คำ ใจเที่ยงตรง ผู้ใหญ่บ้านปง ม.7ต.ช่อแฮ ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชน ได้ควบคุมและทำแนวกันไฟเขตรับผิดชอบป่าชุมชนด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดไฟป่าลุกลามเข้าหมู่บ้าน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พะเยา วิกฤตฝุ่น PM 2.5 ทะลุ 102 ไมโครกรัม

Post Views: 177 พะเยา วิกฤตฝุ่น PM 2.5 ทะลุ 102 ไม […]

ข่าวภูธร