สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์

admin2

สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 7,000 ขวด ให้แก่ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดน่าน โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบ  เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดน่าน

นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืน และพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ทางสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ให้ความสำคัญในการบรรเทาปัญหาและมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ร่วมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทางสำนักงาน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหานี้อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์์ คุณภาพอากาศประเทศไทย ของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2564 พื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัด คุณภาพคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน PM2.5ในส่วนจังหวัดน่าน สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน และต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ PM 2.5 เท่ากับ 46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

เครือข่ายป่าชุมชน อ.เมืองแพร่ และ อ.สูงเม่น จ.แพร่ พร้อมชุดปฏิบัติการ

Post Views: 181 เครือข่ายป่าชุมชน อ.เมืองแพร่ และ […]

ข่าวภูธร