ร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

admin2

ร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล และอุปกรณ์เครื่องเขียนแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 สนามสอบส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล และอุปกรณ์เครื่องเขียนแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 สนามสอบส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด สนามที่ 1.ณ.วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 451 รูป นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ พลตำรวจตรี ไพโรจน มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2564 พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดอนุโมทนา ถวายอดิเรก
สนามที่ 2.ณ วัดกลาง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 208 รูป โดยนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางไปถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2564 ตามกรรมการมหาเถรสมาคม ได้กำหนดจัดการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคมนี้ โดยมีสนามสอบทั้งสิ้น 102 แห่ง แยกเป็นส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 19 แห่ง และส่วนภูมิภาค จำนวน 71 จังหวัด
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
cr:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

Next Post

เตรียมพร้อม !!! เทศบาลเมืองแพร่ ให้ความรู้ในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงในการหกล้ม

Post Views: 288 เตรียมพร้อม !!! เทศบาลเมืองแพร่ ให […]

ข่าวภูธร