พ่อเมืองแพร่  ร่วมกับหน่วยงาน เปิดกิจกรรม Kick Off ทำความสะอาด

admin2

พ่อเมืองแพร่  ร่วมกับหน่วยงาน เปิดกิจกรรม Kick Off ทำความสะอาด
และฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศ หลังจากเกิดหมอกควันเป็นจำนวนมากมาหลายวันเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่บริเวณวงเวียนน้ำพุ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ทำความสะอาดและฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศในพื้นที่จังหวัดแพร่ สืบเนื่องจากจังหวัดแพร่ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศลดลง โดยในขณะนี้สถานการณ์คุณภาพอากาศของจังหวัดแพร่มีแนวโน้มเริ่มจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง นายครรชิต ชมพูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เป็นการร่วมกันป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในปี 2564 และเพื่อเป็นการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดแพร่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย การจัดกิจกรรม Kick Off ทำความสะอาดและฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศพร้อมกันทั้งจังหวัดเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จะลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นได้ โดยดำเนินการพร้อมกับอำเภอต่างๆ ทั้ง 8 อำเภอในวันนี้เช่นกัน ในการจัดกิจกรรมมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี, กองพันทหารม้าที่ 12 กอลพงทหารม้าที่ 1 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, สำนักงานแขวงการทางแพร่, สำนักงานทางชนบทแพร่, เทศบาลเมืองแพร่ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองแพร่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย

ทาง นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผุ้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดได้รับการสนับสนุนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี มาช่วยฉีดพ่นน้ำสร้างความฉุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นขนาดเล็ก และจังหวัดได้มีมาตรการปิดป่าไปแล้ว ใครจะเข้าป่าต้องแสดงตนกับเจ้าหน้าที่โดยมีจุดคัดกรองคนเข้าป่าตามชุมชนที่ติดกับป่า เพื่อป้องกันการลักลอบเผาป่า โดยขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน เปิดสเปรย์น้ำ หรือสปริงเกอร์ เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ โดยวันนี้ (8 มี.ค.64) เวลา 09.00 น. ที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษที่ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ วัดค่า PM 2.5 ได้ 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศ AQI วัดได้ 131 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นแถบสีส้ม

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ.อุบลฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณา

Post Views: 173 จ.อุบลฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว […]

ข่าวภูธร