จังหวัดพิษณุโลกประชุมเตรียมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

admin2

จังหวัดพิษณุโลกประชุมเตรียมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 นี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.
วันนี้ 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนพสกนิกร ส่วนราชการ ภาคเอกชน เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ตลอดเส้นทาง จากกองบิน 46 ถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จนถึงที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประดับธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์บริเวณหน้าบ้าน พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ผัวเมียดวงปัง !! ควงคู่แก้บนถวายไอ้ไข่วัดโปรยฝน 2 แสนนัด ค้าขายรุ่งเรือง รับโชคด้านการเงิน

Post Views: 484 ผัวเมียดวงปัง !! ควงคู่แก้บนถวายไอ […]

ข่าวภูธร