จังหวัดร้อยเอ็ด อัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน แห่รอบบึงพลาญชัย เพื่อ

admin2

จังหวัดร้อยเอ็ด อัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน แห่รอบบึงพลาญชัย เพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564 เมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานใต้ท้องสมุทร โดยใส่ชุดเจ้าเมือง ในสมัยโบราณ พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเหล่ากาชาด ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี
พระอุปคุตตามตำนานความเชื่อ ในสมัยพระเจ้าอโศก ถือเป็นพระผู้มีอิทธิฤทธิ์ บำเพ็ญเพียรใต้ท้องสมุทร ครั้นเมื่อ จะมีพิธีฉลองสมโภชพระสถูปเจดีย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้มีการอัญเชิญ พระอุปคุต ขึ้นมาจากมหาสมุทร เพื่อปกป้องคุ้มภัย ไม่ให้พญามาร มาสร้างความวุ่นวายในงาน จึงกลายเป็นประเพณี ยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในงานประเพณีบุญผะเหวดที่ร้อยเอ็ด
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
cr:คมกฤช พวงศรีเคน

Next Post

พะเยา - ชาวพะเยาทำพิธีบวงสรวงพญางำเมืองและสืบชะตากว๊านพะเยา

Post Views: 513 พะเยา – ชาวพะเยาทำพิธีบวงสรว […]

ข่าวภูธร