จ.เชียงราย กองทัพภาคที่ 3 ห่วงใยสุขภาพประชาชนได้รับผลกระทบจาก

admin2

จ.เชียงราย กองทัพภาคที่ 3 ห่วงใยสุขภาพประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สาย เชียงราย โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย ชายแดนไทย-เมียนมา ค่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงติดต่อกันมาตลอด 7 วันที่ผ่านมา ทั้งนี้ในวันนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2564 วัดคุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 184 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก?เมตร และ นอกจากนั้น ค่า PM 10 วัดค่าได้ 236 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า AQI วัดได้ 294 อยู่ในระดับเกณฑ์สีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าสูงกว่า 201 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและในวันนี้ 7 มีนาคม 2563 ตามนโยบาย กองทัพภาคที่ 3 ในเรื่องของการเฝ้าระวังหมอกควันพิษข้ามแดน ในเขตพื้นที่ชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยผบ ฉก ม 3 กกล ผาเมือง พ.อ สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ได้สั่งการ กองร้อยที่ 3 ฉก ม 3 กกล ผาเมือง ร่วมกับเทศบาลแม่สาย หอการค้าแม่สาย นำรถน้ำเทศบาล ทำดารฉีดพ่นน้ำ เพื่อลดระดับหมอกควัน ที่ปกคลุมหนาแน่นในย่านชุมชน เพื่อเป็นสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดหมอกควันในพื้นที่ เพื่อปกป่องประชาชนจากปัญหาด้านสุขภาพที่อาจล้มป่วยได้

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

จังหวัดร้อยเอ็ด อัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน แห่รอบบึงพลาญชัย เพื่อ

Post Views: 220 จังหวัดร้อยเอ็ด อัญเชิญพระอุปคุตพร […]

ข่าวภูธร