พะเยา – กัปตันหนุ่ม ใช้ความสดใหม่เป็นกลยุทธ์ลงรับเลือกเป็นนายกเทศมนตรี

admin2

พะเยา – กัปตันหนุ่ม ใช้ความสดใหม่เป็นกลยุทธ์ลงรับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสบบง วันนี้ 5มีนาคม เวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ นายกฤษณภัทร ปิงสุแสน กัปตันกฤษณภัทร หรือ หนานมัด บ้านเลขที่ 101 บ้าน ปง ม.6 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา อายุ 37 ปี ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสบบง กลุ่มพัฒนาบ้านเฮา เบอร์ 2 ดีกรี ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เวสเทิร์น กัปตันเรือ เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ กองเรือบรรทุกน้ำมันปิโตรเลียม, อาจารย์สอนวิชาเดินเรือดาราศาสตร์โรงเรียนราชาพาณิชย์นาวี จ.ชลบุรี ,อาจารย์สอนวิชา โลจีสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย จ.ชลบุรี , อาจารย์สอนวิชา เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง ร.ร. การเดินเรือเคมสตาร์กรุงเทพฯ , อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเดินเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข. ศรีราชา ฯลฯ
คนรุ่นใหม่ไฟแรง จากเด็กวัดสู่กัปตันเรือและเข้าสู่เส้นทางการเมือง มีกลยุทธ์ในการทำงาน คือ ต้องลงมือทำเอง ปฏิบัติการเชิงลุก-ลึก ถึงชาวบ้านทุกอาชีพ โดยมีนโยบาย พัฒนาระบบการจัดการขยะให้เป็นการจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ,1 หมู่บ้าน 1 ทีมกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สิน ,สืบสาน พื้นฟูจารีตประเพณีวัฒนธรรม คงไว้
ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ,สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาพระภิกษุ สามเณร นักเรียน ผู้ด้อยโอกาส ,1 หมู่บ้าน 1 แหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรบริหาร จัดการตลาดเพื่อรองรับผลผลิต,พัฒนาถนนหนทาง ไฟฟ้า แสงสว่าง ส่งเสริมบุคลากรสู่ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพแก่ ,เยาวชน และ ผู้สูงอายุ สำหรับผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสบบง หมายเลข 1 คือนายสมพน พึ่งพวก อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสบบง ที่ลงสมัครในครั้งนี้ด้วย ทาง กัปตันกฤษณภัทรหรือหนานมัด กล่าวว่า ไม่รู้สึกหนักใจที่ต้องลงแข่งขันกับอดีตนายก ซึ่งอาจจะมีฐานเสียงเดิมอยู่ โดยส่วนตัวนั้น ตนเองก็จะใช้กลยุทธ์การหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ เข้าถึงชาวบ้าน เชื่อว่าชาวบ้านจะเห็นการทำงานและความตั้งใจของตน ที่จะพร้อมรับใช้ชาวบ้านอย่างแท้จริง และในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ก็จะเป็นบทพิสูจน์ของตนเอง
(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Next Post

พะเยา – จิตหลอนสุดโหด อดีตทหารหนุ่มฉุนผู้ตาย อ้างถูกกลั่นแกล้งมานานข

Post Views: 188 พะเยา – จิตหลอนสุดโหด อดีตทหารหนุ่ […]

ข่าวภูธร