น่าน เริ่มแล้วงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 ส่งเสริมพัฒนาการ

admin2

น่าน เริ่มแล้วงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร พร้อมหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศล ที่เวทีกลางบริเวณริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดน่าน จัดพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี สำหรับงานประจำปีและของดีเมืองน่าน เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 5-14 มีนาคม 2564 ภายใต้แนวคิดจัดงานสืบสาน ต่อยอดของดีเมืองน่าน ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมเป็นน่าน เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO อีกทั้งจัดขึ้นเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมพัฒนาการผลิต ภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่าง ๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการการจัดงานร่วมกันของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การจัดกิจกรรมของดีเมืองน่าน การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดของดีเมืองน่าน การประกวดธิดาดอย การแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดนางสาวน่าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการออกสลากการกุศลจังหวัดน่าน เป็นต้น

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่นโทร.0848084888

Next Post

พะเยา – กัปตันหนุ่ม ใช้ความสดใหม่เป็นกลยุทธ์ลงรับเลือกเป็นนายกเทศมนตรี

Post Views: 204 พะเยา – กัปตันหนุ่ม ใช้ความสดใหม่เ […]

ข่าวภูธร