อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนสายวัฒนธรรม นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม

admin2

อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนสายวัฒนธรรม นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม ห่มสไบเฉียง พร้อมเพรียงกันตักบาตร เสาร์แรกของเดือน วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น.นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำพุทธศาสนิกชนสืบสานประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษแต่งชุดพื้นถิ่น ใส่บาตรข้าวเหนียว ในงานถนนสายวัฒนธรรมบ้านเปือย ตำบลเปือย นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม ห่มสไบเฉียง พร้อมเพรียงกันตักบาตร เสาร์แรกของเดือน ที่ วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นำหัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และประชาชนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมงาน โดยมีพระครูอุดมโพธิกิจ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศิลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ประกอบศาสนกิจ ออกรับบิณฑบาต

สำหรับงานถนนสายวัฒนธรรมบ้านเปือย ตำบลเปือย นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม ห่มสไบเฉียง พร้อมเพรียงกันตักบาตร เสาร์แรกของเดือน ที่ วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นความร่วมมือของประชาชนชาวตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปซึ่งจะแต่งชุดผ้าไทยพื้นเมือง มาร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระเทศนาสั่งสอนพระธรรม โดยจะมีพระภิกษุเดินออกรับบิณฑบาต โดยชาวบ้านจะทำอาหารพื้นเมืองหลากหลายมาจำหน่าย เพื่อจะได้ซื้อนำไปตักบาตร และบางส่วนก็ซื้อนำกลับไปบริโภคที่ครัวเรือนซึ่งจะจำหน่ายกันในราคาต้นทุนโดยได้ปฏิบัติมาเป็นประจำตั้งแต่ต้นปี 2558 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน และ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน แสดงออกถึงความรักความสามัคคีของชุมชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป มีพระสงฆ์ 22 รูป จากวัดเก่าบ่อ 12 รูป วัดโพธิ์ศิลา 9 รูป วัดป่าเรไร 1 รูป ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 529 คน เงินทำบุญ 12,418 บาท มีการมอบรางวัลผู้แต่งกายสวยงาม จำนวน 12 ท่าน

เอกชัย โปธา บก.บริหาร รายงาน

Next Post

น่าน เริ่มแล้วงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 ส่งเสริมพัฒนาการ

Post Views: 525 น่าน เริ่มแล้วงานประจำปีและของดีเม […]

ข่าวภูธร