คณะสื่อมวลชนในจังหวัดน่าน  มอบทุนการศึกษาเลี้ยงอาหารกลางวันขนมให้เด็ก

admin2

คณะสื่อมวลชนในจังหวัดน่าน  มอบทุนการศึกษาเลี้ยงอาหารกลางวันขนมให้เด็กบนพื้นที่ห่างไกล เนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2564 5 มีนาคมทุกๆ ปีเนื่องในวันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ปีนี้ โดยทางคณะ สื่อมวลชนในจังหวัดน่านซึ่งกว่า 10 ปีที่ผ่านมา  ทางสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ประกอบด้วย สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน  และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมจัดกิจกรรม  ขึ้น เพื่อสาธารณะต่างๆ มาโดยตลอด และร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทางพุทธศาสนาด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่นักข่าวผู้วายชนม์ เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ หรือวันนักข่าวแห่งชาติ วันที่ 5 มีนาคม ประจำปี 2564 ที่มีผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนจากทุกแขนงร่วมพิธี ทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ที่วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน คณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน และภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิตโควิดฯน่าน ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรม  ถวายสังฆทานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้สื่อข่าวผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วและเพื่อครอบครัวของตนเองโดยมีพระเดชพระคุณ พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้ให้พรและได้มอบเงินร่วมทำบุญบริจาคให้กับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านพร้อมกับมอบวัตถุมงคล ให้คณะสื่อมวลชน และหัวหน้าส่วนราชการที่ไปร่วมงานครั้งนี้ไว้เป็นสิริมงคลอีกด้วย นำโดย พันเอกพยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลภาคเหนือ นายสมชาย จินาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน นางสาวพยอม คำมุง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน พันตรีพิบุญชัย ณ ลำพูน ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมกับ กัลยามิตรพิชิตโควิดน่าน ร่วมกันมอบทุนการศึกษาทุนละ 500 บาท จำนวน 50 ทุน รวมทุน 25,000 บาท มอบหอพระ ที่หน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ 31และกรมทหารพรานที่ 33 นำกำลังพลมาช่วยในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสนับสนุนการก่อสร้างภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิตโควิดฯน่านและคณะของนายจิรายุ ฑีฆาวงค์ เลี้ยงอาหารกลางวัน เลี้ยงขนม ไอศกรีม และมอบอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ทุระกันดาร จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านปางหก

โรงเรียนบ้านสบปืน โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น และโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  โดยมี นายคเนศ คำนนท์ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย ดร.วรรณที ศรีโนนผา รอง.ผอ.สพป.น่าน เขต 2, นายหน่อแก้ว อุทธิยา รองนายก อบต.ห้วยโก๋น นางนิลัดดา เพตะกอน ผอ.โรงเรียนบ้านปางหก,นางสุพรรณ เมฆแสน ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว,นางมนัสนันท์ ทายา ผอ.โรงเรียนบ้านสบปืน,นายประเสริฐ ไชยเด็จ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น,นายบุญยืน สุยะ ผู้ใหญ่บ้านปางหก,นายอุดม หอมดอก ผู้ใหญ่บ้านปิน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มาร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังสร้างความดีใจ ให้กับเด็กนักและครู เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางเครือข่ายกัลยามิตรพิชิตโควิด ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบของให้ จนท.ที่ประจำด่านชายแดน และพร้อมเยี่ยมชมโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 อำเภอปัวจังหวัดน่านส่วนในช่วงภาคค่ำ คณะสื่อมวลชนในจังหวัดน่าน ก็ได้จัดงานเลี้ยง เพื่อขอบคุณ ส่วนราชการภาครัฐเอกชน และ คณะสื่อทุกแขนงที่ได้เคยร่วมงานการประชาสัมพันธ์ในหน้าที่ สื่อสารมวลชน มา ด้วยดี ตลอดมาทั้งปี เพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันตลอดไป

เนื่องจากในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปีสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยได้ร่วมกันตกลงใตกำหนดให้เป็นวันนักข่าว ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2498 โดยสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ต่อมาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กลายเป็น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2542 แต่ยังคงกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ และวันนักข่าว จนถึงปัจจุบันถือเป็นงานสำคัญที่สื่อมวลชนทั้งประเทศและสื่อมวลชนในจังหวัดน่าน ทุกสังกัด ตลอดจนส่วนราชการจะได้ร่วมพิธีทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนผู้ล่วงลับ และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดน่าน โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน มาอย่างต่อเนื่อง ประวัติและความสำคัญของ วันนักข่าว 5 มีนาคมวันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 มีนาคมของทุกปี ก่อตั้งโดยสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2498 และนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมัยนั้นคือ นายโชติ มณีน้อย เป็นนักข่าวรุ่นบุกเบิก ก่อตั้งลงนามร่วมกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รวม 16 ฉบับ ความสำคัญของ วันนักข่าว นับแต่อดีต วันนักข่าว ทำให้สมาชิก และผู้ที่อยู่ในวงการแวดวงข่าวสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อทุกช่องทาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข่าวสาร มีการมอบรางวัลนักข่าวดีเด่น ภาพข่าวดีเด่น และข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ที่จุดประกายต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ได้ถือเอาวันที่ 5 มีนาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นวันหยุดงานประจำปี โดยวันที่ 4 มีนาคมจะเป็นวันนัดร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อให้วันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดนัดเฉลิมฉลองสังสรรค์ จัดที่ ณ ที่ทำการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน รายชื่อ 16 หนังสือพิมพ์ที่ร่วมลงนามก่อตั้งวันนักข่าว 1.หนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์ 2. หนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์ 3.หนังสือพิมพ์ข่าวสยาม 4. หนังสือพิมพ์ซินเสียง 5. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 6. หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว 7. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 8. หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย 9. หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย 10. หนังสือพิมพ์หลักเมือง 11. หนังสือพิมพ์ศิรินคร 12. หนังสือพิมพ์สยามนิกร 13. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 14. หนังสือพิมพ์สากล 15. หนังสือพิมพ์บางกอกเวิลด์ 16. หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ภายหลังสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รวมเป็น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 และยังคงกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวันนักข่าว จนถึงปัจจุบันย่างเข้าสู่ปีที่ 67 และจัดประกาศผลรางวัลข่าวดีเด่น แก่นักข่าว ภาพข่าว ในชื่อรางวัลอิศรา อมันตกุล เพื่อเป็นการยกย่องนักข่าว และช่างภาพที่มีผลงานดีเด่นของปีที่มา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่นโทร.0848084888

Next Post

จ.น่าน ฉก.ตชด.324 รวบชาญบ้านบอน อ้อมปางไฮ คนขายคนซื้อพร้อมยาบ้าพันกว่าเม็ด

Post Views: 307 จ.น่าน ฉก.ตชด.324 รวบชาญบ้านบอน อ้ […]

ข่าวภูธร