นายอำเภอสองแคว ได้สนธิกำลัง นำสมาชิกอส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดับไฟป่า

admin2

นายอำเภอสองแคว ได้สนธิกำลัง นำสมาชิกอส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดับไฟป่า เพื่อลดปัญหาหมอกควัน เพื่อ ไม่ให้เกิดจุดความร้อน Hotspot เมื่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.ที่บริเวณ ริมถนนสายบ้านหางทุ่ง -บ้านถ้ำเวียงแก เขตพื้นที่รอยต่อบ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน  นายสมเกียรติ  อาจสังข์  นายอำเภอสองแคว ได้นำสมาชิก อส. และลูกจ้างตำบลสมาร์ททีม ร่วมกับทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3217 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน กองร้อย ทพ.3301 เจ้าหน้าที่โครงการ พัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำที่ 10 เจ้าหน้าที่ อบต.นาไร่หลวง เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสองแคว    ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร บ้านถ้ำเวียงแก ม.1 บ้านหางทุ่ง ม.3 และบ้านผาหมี ม.10 ต.นาไร่หลวง ออกปฏิบัติการดับไฟป่า   ร่วมกันดับไฟที่ไหม้ริมถนนสายบ้านหางทุ่ง -บ้านถ้ำเวียงแก เขตพื้นที่รอยต่อบ้านถ้ำเวียงแก กับบ้านหางทุ่ง ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน

พร้อมกันนี้   ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ ขนาดกว้าง 8 ม.ระยะทาง 5 กม. เพื่อป้องกันไฟป่า  ในห้วงฤดูแล้ง และเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบ กับระบบทางเดินหายใจ  และการท่องเที่ยว ซึ่ง  จังหวัดน่านได้รณรงค์ให้ประชาชนในทุกพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาด ตามนโยบายรัฐบาล และของจังหวัดน่าน ในการรณรงค์ป้องกัน  ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  ให้ในพื้นที่   เป็นพื้นที่ปลอดการเผาได้จัดชุดลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่า และร่วมกันทำแนวกันไฟระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร   และกองร้อย ทพ.3301 ได้จัดชุดเคลื่อนที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้น ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดไฟไหม้ป่า และลดปัญหาหมอกควันของจังหวัดน่านด้วย -อนึ่งจุดที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้เกิดจุดความร้อน(Hotspot) แต่อย่างใด

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

อ. เมืองอุบลฯวิศรุต ชวนพลังเงียบออกมาเปลี่ยนเมืองอุบล วิศรุต สวัสดิ์วร ผู้สมัครนายกเทศบาลนครอุบลราชธานี

Post Views: 346 อ. เมืองอุบลฯวิศรุต ชวนพลังเงียบออ […]

ข่าวภูธร