อ.วังชิ้น เร่งระดมหน่วยงานประชุมหาทางแก้ไขปัญหาการจุดไฟเผาป่า ลดหมอก

admin2

อ.วังชิ้น เร่งระดมหน่วยงานประชุมหาทางแก้ไขปัญหาการจุดไฟเผาป่า ลดหมอกควัน pm.2.5 ในเขตพื้นที่อย่างเร่งด่วนนายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นประกอบด้วย พ.ต.ท.ชาญวิทย์ ทนันชัย สว.สภ.สรอย นายพินิจ คงประพันธ์ หน.อช.และ หน.ศปก.อช.เวียงโกศัย นายสุคนธ์ ใจตั้ง หน.หน่วยรักษาป่าแพร่ที่15 (แม่สรอย)นายผวน เฟื่องฟู นายยก อบต.สรอย นายวัชรินทร์ ครองสุวรรณ กำนัน ต.สรอย นายสานิตย์ นันทสุวรรณ กำนัน ต.ป่าสัก และ ผญบ.ต.สรอย/ป่าสักทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันประชุมในการแก้ไขปัญหาการจุดไฟเผาป่า ลดหมอกควัน pm.2.5 ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ภูเขาผีปันน้ำ และอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ทีมีเขตติดต่อ ต.สรอย/ป่าสัก เป็นแนวยาว เกือบ 100 กิโลเมตร ไปถึง อ.ลองฯ ได้เกิดไฟไหม้ป่าบนอุทยานแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง เกือบแทบทุกวัน สาเหตุมาจากฝีมือของคนในพื้นที่ ที่ไปหาของป่า และมีที่ไร่ ที่สวน ติดป่าสงวน ป่าอุทยานฯ ได้จุดไฟเผา แล้วลุกลามเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ดาวเทียมจับความร้อนได้(hotsport)แจ้งลงมายังศูนย์ภาคพื้นดิน ทุกอาทิตย์ ทำให้การปฎิบัติหน้าที่หน่วยสู้ไฟ ของอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยทำงานมีอุปสรรคมากมายหลายประการเช่น ด้านกำลังพล, อุปกรณ์ดับไฟมีไม่พอ ภูมิประเทศของที่เกิดเหตุ เป็นบริเวณกว้างไกล สภาพอากาศทัศนวิสัย เป็นต้น จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทางกน่วยงานราชการภาครัฐ และผู้นำท้องที่ ได้ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ จากพี่น้องประชาชนให้งดจุดไฟเผาป่าตามที่กำหนดไว้เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ.64 ที่ผ่านมา ปรากฎว่า ใช้ไม่ได้ผล ตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไป ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดคือ

1.นำ พรบ.ป่าไม้ เข้ามาดำเนินการ หากเกิดพื้นที่ไหนดาวเทียมจับความร้อน(hotsport)ขึ้นมาได้ จะใช้ยานไร้คนขับ(dron)เข้าไปตรวจสอบ จับพิกัด หาพื้นที่เกิดไฟไหม้ หากเริ่มพื้นที่ใคร คนไหน ต้องจับกุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
2.ให้ผู้นำท้องที่ทุกหมูบ้านตั้งจุดคัดกรอง จุดตรวจทุกจุดโดยเคร่งครัด
3.ทุกภาคส่วนในพื้นที่ 2 ตำบล บูรณาการร่วมกันจัดชุดลาดตระเวน อาทิตย์ละ 3 วัน
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก อบต.ทั้งสองตำบล

จากนั้นนายอำเภอวังชิ้นได้มอบสำรับกับข้าวมอบให้กับหน่วยสู้ไฟป้องกันรักษาป่าไม้แพร่ที่15(แม่สรอย) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกำลังพล
พูดยังไม่ทันขาดคำก็ได้เกิดไฟไหม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ห้วยแม่หละ ม.9 ต.สรอย ฯพิกัดที่47Q0545961E 1968290N และลุกลามไปที่ ห้วยกาวี บ้านแม่กระต๋อม ม.10 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้นฯพิกัดที่ 47Q0546322E19638070Nซึ่งเป็นพิ้นที่ติดต่อกัน 2 ตำบล จึงได้ร่วมกับชุดสู้ไฟของหมู่บ้านเข้าไปดับไฟ คิดค่าเสียหายของเนื้อที่ รวมกันประมาณ 25 ไร่ สาเหตุก็สันนิฐานว่าคนที่ไปหาของป่านั่นแหละ แต่ยังจับใครไม่ได้สักราย ก็เพราะว่ามันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ว่าจะใช้มาตรการอย่างไรก็แล้วแต่ ยากที่จะแก้ไข ป้องกันได้ ถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุ เพราะปัญหามันมีเกิดขึ้นทุกปี ถ้ารัฐบาลจะทำจริงๆนั้นมันไม่ยาก แต่จะทีำหรือไม่ เท่านั้น ไม่ใช่ขี่ช้างจับตั๊กแตน อย่างนี้

อาทิตย์ละ 3 วัน
โดยขอรับการสนับสนุนงบปภภสสระมาณ จาก อบต.ทั้วสองตำบล
จากนั้นนายอำเภอวังชิ้นได้มอบสำรับกับข้าวมอบให้กับหน่วยสู้ไฟป้องกันรักษาป่าไม้แพร่ที่15(แม่สรอย)เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกำลังพล
พูดยังไม่ทันขาดคำก็ได้เกิดไฟไหม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ห้วยแม่หละ ม.9 ต.สรอย ฯพิกัดที่47Q0545961E 1968290N และลุกลามไปที่ ห้วยกาวี บ้านแม่กระต๋อม ม.10 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้นฯ พิกัดที่ 47Q0546322E19638070N ซึ่งเป็นพิ้นที่ติดต่อกัน 2 ตำบล จึงได้ร่วมกับชุดสู้ไฟของหมู่บ้านเข้าไปดับไฟ คิดค่าเสียหายของเนื้อที่ รวมกันประมาณ 25 ไร่ สาเหตุก็สันนิฐานว่าคนที่ไปหาของป่านั่นแหละ แต่ยังจับใครไม่ได้สักราย ก็เพราะว่ามันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ว่าจะใช้มาตรการอย่างไรก็แล้วแต่ ยากที่จะแก้ไข ป้องกันได้ ถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุ เพราะปัญหามันมีเกิดขึ้นทุกปี ถ้ารัฐบาลจะทำจริงๆนั้นมันไม่ยาก แต่จะทีำหรือไม่ เท่านั้น ไม่ใช่ขี่ช้างจับตั๊กแตน อย่างนี้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

มณฑลทหารบกที่ 37 ดำเนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกอง

Post Views: 262 มณฑลทหารบกที่ 37 ดำเนินการคัดเลือก […]

ข่าวภูธร