จ. น่าน รองประธานวุฒิสภา ส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนใน

admin2

จ. น่าน รองประธานวุฒิสภา ส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2564 เวบา 10.00 น.ที่โรงเรียนทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการ ได้ส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนทุ่งช้าง โดยมีพลเอก วรพงษ์ สว่างเนตร ประธานอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในกองทุนการศึกษา นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภา พลเอก ธงชัย สาระสุข สมาชิกวุฒิสภา พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พลโท ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ เสานาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 31 ร้อยโท วิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง ร่วมเป็นเกียรติรับมอบพร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนทุ่งช้าง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา กล่าวว่า โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา มีวัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ปัจจุบันโครงการกองทุนการศึกษามีสถานศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างกระบวนการสร้างคนดี โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสายสามัญศึกษา จำนวน 147 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 10 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร 35 จังหวัดทั่วประเทศ


สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ ได้เห็นชอบให้พัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน 1 โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ก่อสร้างถังเก็บน้ำ PE และห้องสุขาชาย-หญิง 2โรงเรียนบ้านลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาพร้อมลู่วิ่ง 3โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ จังหวัดอุดรธานี ปรับปรุงอาคารห้องเรียนสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และ 4 โรงเรียน บ้านน้ำพิษณุโลก ต่อเติมอาคารโรงอาหารและปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนทุ่งช้าง โดยมีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความอนุคราะห์กำลังพลจาก หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 31 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 3 ในการดำเนินการ ทั้งนี้ได้มอบคอมพิวเตอร์ เวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์กีฬา นอกจากนี้ได้มอบโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 60 ชุด
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคดุสิตในครั้งนี้ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

อ.วังชิ้น เร่งระดมหน่วยงานประชุมหาทางแก้ไขปัญหาการจุดไฟเผาป่า ลดหมอก

Post Views: 523 อ.วังชิ้น เร่งระดมหน่วยงานประชุมหา […]

ข่าวภูธร