จ.ราชบุรี/ สมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี พร้อมสื่อมวลชน 10 อำเภอ ร่วม

admin2

จ.ราชบุรี/ สมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี พร้อมสื่อมวลชน 10 อำเภอ ร่วมกับ เครือข่าย ทสม.ร่วมกับสมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย ส่งมอบน้ำ EM และถวายหีบศพให้แก่วัดที่อยู่ตามแนวชายแดนและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ตำรวจตะเวนชายแดนที่ 137 เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ วันนักข่าว ประจำปี 2564. ที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน ที่ 137 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายประวิทย์ ลิ้มเจริญ นายกสมาคมนักข่าวประชาามพันธ์ จ.ราชบุรี พร้อมด้วย ดร.สุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ นายกสมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทยและประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทสม.จ.ราชบุรี พร้อมด้วยตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 8 ราชบุรี ร่วมมอบน้ำจุลินทรีย์ EM จำนวน 400ขวด/ลิตร ให้กับ พ.ต.ต. วัฒนพล ดาแก้ว ผบ.ร้อย ตชด.137 ติราชการ มอบ ร.ต.อ.บัณฑิต แจ่มจันทร์ รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 137 แทนเพื่อใช้ในกองร้อย ตชด.137 200ขวด ลิตร โรงเรียน ตชด.ตะโกปิ ทอง100ขวดลิตร โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ำหิน=100ขวด ลิตร เพื่อนำไปปรับใช้ในการฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ฯ ตามโครงการแจก น้ำ EM 90,000 ขวด ในปี 2564 ให้ชุมชนในพื้นที่ 104 ตำบล 10 อำเภอ ในจังหวัดราชบุรี และโครงการ จิตอาสา เพื่อการพัฒนาลำน้ำเพื่ิอชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน บ้าน วัด โรงเรียน จากนั้น ดร.สุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ นายกสมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทยประธาน ทสม.จ.ราชบุรี

พร้อมด้วย พ.ต.ต. วัฒนพล ดาแก้ว ผบ.ร้อย ตชด.137และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM ให้กับ กลุมองค์กร ชุมชนตามแนวตะเขบชายแดน เมียนม่า 1.องค์การทหารพรานศึก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 100 ขวด 2.ชมรมร่วมทางสร้า งบุญ 100 ขวด 3.ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสวนผึ้ง 100 ขวด 4.โรงเรียนพัฒนาชุมชน นำร่อง ของอำสวนผึ้ง 100ขวด ทั้งนี้ทางคณะผู้ร่วมกิจกรรม ได้ มีการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง เพื่อปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19อย่างเคร่งครัด ต่อจากนั้นคณะสื่อมวลชน ได้เดินทางไปยังวัดบ้านบ่อ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง ทำพิธีถวายหีบศพจำนวน 40 หีบ โดยเป็นตัวแทนสะพานบุญ ให้แก่ หมอสนิท อาสนะ นำหีบศพมาถวาย พร้อมด้วย อดีตกำนัน อรุณรัตน์ บุญสม กำนันตำบลเจดีย์หัก มอบทุนการศึกษาและน้ำดื่มในครั้งนี้ด้วยโดยมี นายสุทัศน์ สระทองแก้ว อดีต ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และสจ.บ้านคา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มี พระครูวิมล ธรรมาภินันต์ เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง รับถวายพร้อมด้วยสื่อมวลชนและส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมในพิธีถวายหีบศพทั้งนี้เพื่อนำไปไว้วัดต่างๆตามแนวชายแดนเพื่อบริจาคให้แก่ผู้เสียชีวิตและยากจนโอกาสเดียวกันได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ตำรวจตะเวนชายแดนที่ 137 ที่ออกปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในครั้งนี้ด้วยเนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม 3564 วันนักข่าว

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ สุเทพ นิ่มนวล
สุรพันธ์ ตันกำเนิดจ.ราชบุรี รายงาน

Next Post

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทหารผาเมืองไล่จับยึดผงขาวได้ร่วม 60 ล้านบาท

Post Views: 198 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทหา […]

ข่าวภูธร