อำเภอสันติสุข เปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สำหรับอำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยง

admin2

อำเภอสันติสุข เปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สำหรับอำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยง
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564  เวลา 10.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันติสุข จังหวัดน่านภายใต้การอำนวยการของนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอสันติสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สำหรับอำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยง โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมย่อยที่ 2 ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมใรการเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

จ.อำนาจเจริญ การเมืองท้องถิ่นครึ่งทางการหาเสียงเริ่มเข้มข้น

Post Views: 221 จ.อำนาจเจริญ การเมืองท้องถิ่นครึ่ง […]

ข่าวภูธร