พะเยา – อัศจรรย์ขณะเปลี่ยนผ้าคาดเอวพญางำเมือง ฟ้ามืดกระทันหันก่อนสว่างจ้าจนเสร็จพิธี

admin2

พะเยา – อัศจรรย์ขณะเปลี่ยนผ้าคาดเอวพญางำเมือง ฟ้ามืดกระทันหันก่อนสว่างจ้าจนเสร็จพิธี
วันนี้  4 มีนาคม 2564  เวลา 16.39 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง ริมกว๊านพะเยา จ.พะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผวจ. รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวพะเยา ได้พร้อมใจกันทำพิธีถวายและเปลี่ยนผ้าคาดเอว ให้กับอนุสาวรีย์พญางำเมืองกษัตริย์ผู้ครองเมืองพะเยา พระสหายของพญาเม็งรายเจ้าเมืองเชียงรายและพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัย เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าวพะเยาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้สร้างบ้านแปงเมืองภูกามยาว (พะเยา) ให้เจริญรุ่งมาแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
นางไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในทุกๆปีของวันที่ 4 มีนาคม ชาวพะเยาจะทำพิธีเปลี่ยนผ้าคาดเอว ถวายมาลัยพระกรและการถวายผ้าแพร 7 สี ผูกข้อพระกร เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และแสดงความกตัญญูต่อพระองค์พญางำเมือง ที่ทรงสร้างบ้านแปงเมืองภูกามยาว (พะเยา) ให้เจริญ

  1. รุ่งเรือง ร่มเย็นตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ซึ่งพิธีเปลี่ยนผ้าคาดเอวจะทำก่อนพิธีบวงสรวงพญางำเมือง 1 วัน คือจะทำในทุกวันที่ 4 มีนาคม ส่วนวันที่ 5 มีนาคม เป็นวันบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ ซึ่งจะยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่งสำหรับบรรยากาศในการทำพิธีฟ้าได้บดหรือมืดกะทันหัน สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีความเชื่อว่า เมื่อพญางำเมืองเสด็จไปทางไหน “แดดก็บ่ฮ้อน ฝนก็บ่ฮำ” หมายถึงเมื่อพระองค์เสด็จไปทางไหน ฝนก็ไม่ตก แดดก็ไม่แรงเย็นสบาย ซึ่งเป็นที่มาของพระนามของพระองค์ที่ว่า “ งำเมือง “

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Next Post

ส.ป.ก.สุโขทัย-จัดอบรมเกษตรปราดเปรื่องสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

Post Views: 548 ส.ป.ก.สุโขทัย-จัดอบรมเกษตรปราดเปรื […]

ข่าวภูธร