พิษณุโลก : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบริการคลิก

admin2

พิษณุโลก : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบริการคลิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันนี้ 3 มี.ค.64 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงศธร ศรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) โดยมีนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนวัดบึงกระดาน ม. 3 ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่สามารถให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกษตรที่มีปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงและเข้ารับบริการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ เกษตรกรควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสม ต่อไป
นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในรูปแบบคลินิกสหกรณ์ เพื่อเปิดให้บริการความรู้เรื่องของสหกรณ์ ประโยชน์ของการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชุมชน การจัดแสดงนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการออม การ

รณรงค์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ลด ละ เลิกการเผาเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขยะมูลฝอย เศษใบไม้ ใบหญ้า โดยนำเศษวัสดุที่ไม่ใช้มาผลิตเป็นปุ๋ยใช้ปรับปรุงบำรุงดิน หรือนำเศษวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึง การรณรงค์ให้เกษตรกร ลดละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ฝางข้าวการเผาไร่อ้อย หรือพืชชนิดอื่นๆ เพื่อลดค่าฝุ่นละอองและลดมลพิษทางอาการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พิษณุโลก วันนี้ 3 มีนาคม พ.ศ.2564

Post Views: 361 พิษณุโลก วันนี้ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 […]

ข่าวภูธร