จ.แพร่ บ้อง อาณาจักรไม้ไผ่ไม่กลัวโควิด 19 จากไอเดียจัดการท่องเที่ยวสู่การขาย

admin2

จ.แพร่ บ้อง อาณาจักรไม้ไผ่ไม่กลัวโควิด 19 จากไอเดียจัดการท่องเที่ยวสู่การขายสินค้าชุมชนได้อย่างน่าสนใจตามที่สถานการณ์โควิด 19 ทำให้หลายจังหวัดประสบปัญหารอบด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซบเซา จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที่มีกระบวนการจัดการโควิด 19 จนทำให้ ไม่มีการแพร่ระบาด ท่ามกลางความซบเซา กระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยชุมชนจึงน่าสนใจมาก อาณาจักรบ้อง บ้านป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยมีนักคิด พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากพื้นที่ที่ไม่มีทุนทางการท่องเที่ยวมากนัก นำมาใส่ไอเดีย มุมมองใหม่ ๆ ทำให้เกิดความสนใจ ก็สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้ไม่ยาก ยังเกิดการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนและเป็นจุดให้บริหารการท่องเที่ยวเสริมกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนอีกด้วย นายจักรินทร์ เถระปัญญา ผู้จัดการอาณาจักรบ้องเจ้าของไอเดียกระฉูดเป็นชาวจังหวัดอุทัย เปิดเผยว่า แนวคิดนี้ได้เปิดดำเนินการมาแล้วที่จังหวัดอุทัย เป็นการพัฒนาพื้นที่ธรรมดาๆ ให้กลายเป็นชุมชนญี่ปุ่น มีการสร้างบรรยากาศที่มีกลิ่นอายของความเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่น แต่วัสดุที่หาได้ในชุมชน พัฒนาอาหารให้มีหน้าตาแบบอาหารญี่ปุ่น กาแฟที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทั้งมุมมองภูมิทัศน์มุมสวยเพื่อการถ่ายรูป มีเครื่องแต่งกายชุดแบบต่างๆ ของชาวญี่ปุ่นให้นักท่องเที่ยวได้เช่า ถ่ายรูปเหมือนมีชีวิตจริงอยู่ในชุมชน ประเทศญี่ปุ่น สำหรับชื่อ บ้อง นั้นมาจากวัสดุที่นำมาใช้เป็นที่มาของวัฒนธรรมเอเชียเลยก็ว่าได้ คือ ไม้ไผ่ จึงใช้ชื่อ บ้อง เป็นชื่อแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ บ้องที่อุทัย สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยได้ไม่ยาก ใครมาเที่ยวเมืองอุทัยจะต้องหาเวลามาที่ อาณาจักรบ้อง เพื่อสัมผัสบรรยากาศและรับประทานอาหาร อีกมุมหนี่งคือเป็นเหมือนเพิ่มจุดท่องเที่ยวให้กับแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดไปพร้อมๆ กัน ทำให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจในการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี อาณาจักรบ้อง ที่จังหวัดแพร่ ก็เช่นกัน เปิดที่ ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ห่างจากวัดพระธาตุช่อแฮวรวิหาร พระอารามหลวง ศาสนสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ เพียงประมาณ 2 กม.เท่านั้น อยู่ในโซนท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม พุทธศาสนาของอำเภอเมืองแพร่ ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ 7 กม.เท่านั้น แต่อาณาจักรบ้องที่จังหวัดแพร่เนรมิตขึ้นกลางทุ่งนา ส่วนสมุนไพร พัฒนาเป็นชุมชนชาวจึน ชื่อว่า ชุมชนซัวเถา ออกแบบตามวัฒนธรรมจีน ทั้งความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม เครื่องแต่งกาย อาหารที่ประยุคจากวัตถุดิบของชุมชน มาเป็นอาหารสไตล์จีน หน้าตาแบบจีน กาแฟมาจากเมล็ดกาแฟของเกษตรกรบ้านน้ำจ้อม น้ำกลาย นาคูหา แม่ลัว นำมาพัฒนาเป็นกาแฟของอาณาจักรบ้อง มีโรงเตี้ยมนั่งจิบการแฟรับประทานอาหาร มีศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ่งศาลเจ้าพ่อเสือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนนับถือและยังเป็นจุดสำคัญ คือพระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีขาลหรือปีเสืออีกด้วย ทำให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพื้นที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาสัมผัสเป็นประจำทุกปีมีงานนมัสการองค์พระธาตุ พุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่เกิดในปีขาลต้องหาโอกาสมาไหว้พระธาตุประจำปีเกิดให้ได้ซักหนึ่งจะถือเป็นสิริมงคลมาก เมื่อมาถึงบริเวณดังกล่าวสามารถมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือในชุมชนซัวเถาได้อีกด้วย อาณาจักรบ้อง ที่จังหวัดแพร่ ไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้ามาชมพื้นที่ได้โดยไม่ต้องควักกระเป๋า แต่เมื่อมาแล้วสนใจจะรับประทานอาหารเครื่องดื่มจิบกาแฟที่เป็นกาแฟเมืองแพร่กาแฟชุมชนขนานแท้ได้ที่นี่ หรือจะเช่าชุดจีนแบบต่างๆ สวมใส่ในบรรยากาศมุมถ่ายรูปที่ต้องการได้อีกด้วย

นายจักรินทร์ เถระปัญญา ผู้จัดการอาณาจักรบ้องกล่าวว่า ชุมชน ซัวเถา รองรับนักท่องเที่ยวจากพระธาตุช่อแฮ สามารถเข้ามาแวะสัมผัสวัฒนธรรมจีน จิบกาแฟ จิบน้ำชา เมืองแพร่ หรือจะชมสมุนไพรไทยจีนที่มีปลูกไว้ทั่วพื้นที่ พร้อมทั้งรับประทานอาหาร ทั้งก๋วยเตี๋ยวชาบู ส้มตำ ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลที่จะได้สัมผัสในอาณาจักรบ้องด้วย ก่อนกลับออกไปมีจุดซื้อสินค้าแปรรูป สินค้าสดที่เป็นผักผลไม้สด เครื่องนุ่งห่ม ผ้าหม้อห้อม ฯลฯ ได้จากมือของเกษตรกร แม่บ้านกลุ่มทอผ้าเองกับมือสำหรับร้านค้าชุมชนในอาณาจักรบ้อง เป็นการส่งเสริมการขายให้กับชุมชน รวมทั้งยังเป็นคนกลางส่งสินค้าชุมชนไปยังแหล่งบริโภคในภาคกลางอีกด้วย ชาวบ้านที่นำสินค้ามาจำหน่ายไม่ต้องเช่าพื้นที่แต่พวกเขาคือเอกลักษณ์ที่ อาณาจักรบ้องต้องการดึงดูดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ดังนั้น อาณาจักรบ้อง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวได้อย่างหลากหลายพึงพอใจ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชน ร้านอาหารก็มาจากคนในชุมชน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอกชนแห่งเดียวที่อำนวยประโยชน์ให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยใช้ไอเดียใหม่ๆ ดึงนักนักท่องเที่ยวมาแวะชมอย่างต่อเนื่อง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พิษณุโลก : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบริการคลิก

Post Views: 337 พิษณุโลก : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิ […]

ข่าวภูธร