พิษณุโลก นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

admin2

พิษณุโลก นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานในพิธี โครงการเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์บรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร โครงการต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่๒
ร่วมด้วย นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎาลิ้นศรีตระกูล อำเภอเมืองพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางเฉลียว อ๊อดเอก กำนันตำบลบ้านป่า นางสุพรทิพย์ พันธ์เพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอมืองพิษณุโลก

ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เกษตรกรตำบลบ้านป่า โครงการนี้ ทำให้การบริหารการจัดการและการถ่ายทอด เทคโนโลยี การเกษตรแก่เกษตรกรระดับรากหญ้า บรรลุผล ณโรงเรียนบ้านบึงกระดานหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานอาซูรอสัมพันธ์และ

Post Views: 321 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเ […]

ข่าวภูธร