จ.อุบลราชธานี กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดโครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ

admin2

จ.อุบลราชธานี กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดโครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 วันที่ 4 มี.ค. 64 เวลา 1400 ณ ลานเอนกประสงค์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มทบ.22 พร้อมด้วยหน่วยงานในเครือข่าย ศบภ.มทบ.22 ประกอบด้วย รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ศฝ.นศท.มทบ.22, ร.6, ร.6/1, ร.6/2, ร.6/3, ป.6 พัน.6 ร่วมพิธีเปิดโครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี พ.อ.พลพัฒน์ ธีรเนตร รอง ผบ.มทบ.22 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และหลังจากปล่อยขบวนรถแล้ว ได้นำรถบรรทุกน้ำ บรรจุน้ำ 24,000 ลิตร ไปแจกจ่ายแก่ราษฎร์ที่ ชุมชนเกตุแก้ว อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และหลังจากนี้ จะนำรถออกแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ที่มีความต้องการ เมื่อได้รับการประสานจากชุมชน หมู่บ้านต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ทหารพระราชา ทำเพื่อประชา

Next Post

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

Post Views: 205 พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเปิ […]

ข่าวภูธร