admin2

นฝ.นศท.มทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เมื่อ 030900 มี.ค.64
พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผู้บังคับการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหาบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย จัดกกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตให้ ผู้ป่วยมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำมาก ต้องการรับการบริจาคเลือดด่วน ที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์ ชื่อ นายชาญณรงค์ พงษ์สวรรค์ ที่ประสานขอรับบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ในการนี้หน่วยฯได้จัดกำลังพลจิตอาสา เพื่อบริจาคโลหิตให้กับ นายชาญณรงค์ พงษ์สวรรค์ ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
โดยผู้ป่วยมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำมาก ต้องการรับการบริจาคเลือดด่วน

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

กฟผ.มอบตู้ความดันให้ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

Post Views: 201 กฟผ.มอบตู้ความดันให้ รพ.ค่ายเม็งรา […]

ข่าวภูธร