เทศบาลเมืองแพร่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุม

admin2

เทศบาลเมืองแพร่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงฟรี ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองแพร่ โดยงานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงฟรี ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันถาวรให้แก่สัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ โดยวันนี้ให้บริการชุมชนร่องซ้อ ณ วัดร่องซ้อ

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมรวมพลัง วันสถาปนาไทยอาสาป้องกัน

Post Views: 247 พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม […]

ข่าวภูธร