เลือกตั้ง นายกและสท.ทต.เด่นชัย เข้มข้น “กลุ่มเด่นชัยคุณธรรม” เปิดตัวทีม

admin2

เลือกตั้ง นายกและสท.ทต.เด่นชัย เข้มข้น “กลุ่มเด่นชัยคุณธรรม” เปิดตัวทีมบริหาร อย่างเป็นทางการ นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกฯ เดี่ยว อดีตรองนายกฯ เปิดตัวทีมบริหาร กลุ่มเด่นชัยคุณธรรม อย่างเป็นทางการ 1. นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกฯ เดี่ยว อดีตรองนายกฯ 2. นายนิคม ชุ่มใจ รองนายก อดีต ประธานสภาเทศบาล 3. นางสุนันทา ศิริวาท รองนายก หมอยุ้ย อดีต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการวุฒิบัติ พยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 4. นายสานิต กาศสนุก ที่ปรึกษา ลุงนวล อดีต สท.5. นส. ธชพรรณ ไหวคิด (เลขา) น้องอ้อ (คนรุ่นใหม่) นักธุระกิจ เจ้าของประชันอินเตอร์ฟู้ด นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ (นายกฯ) เดี่ยว อดีตรองนายกฯ บอกว่า ขอให้ทุกคนมั่นใจ ผมและทีมงานทุกคนขออาสามาร่วมกันพัฒนาเด่นชัย เพราะเด่นชัยคือบ้านเกิดของพวกเราครับ

“เราเกิดที่เด่นชัย เราอยู่ที่เด่นชัย เราอยากทำในสิ่งที่ดีดีให้เกิดขึ้นที่เด่นชัย เพื่อให้ลูกหลานของพวกเราในอนาคตข้างหน้า”ผมและทีมงานบริหาร ไม่มีธุระกิจและอาชีพรับเหมา ทั้งในอดีต และ ปัจจุบัน เรามีแต่ความตั้งใจมาทำงานรับใช้ให้กับทุกท่านหากท่านให้โอกาสโปรดเลือก”กลุ่มเด่นชัยคุณธรรม” เลือกนายก เบอร์ 2 เลือก สท. เขต 1 เบอร์ 7,8,9,10,11,12 เลือก สท. เขต 2 เบอร์ 10,11,12,13,14,15 โปรดเลือกยกทีม) ทำงานเป็นทีมประชาชนมีส่วนร่วม นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ (นายกฯ) เดี่ยว อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้ใช้เวลาเช้าเย็นออกพบปะพี่น้องประชาชนในตลาดสดเทศบาลตำบลเด่นชัยได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างท่วมท้น บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น ทุกคนเข้ามาแสดงความยินดีและความดีใจมากที่เสนอตัวเองเข้ามาทำงานปกป้องผลประโยชน์ให้กับคนในเทศบาลตำบลเด่นชัย ชาวบ้านพร้อมที่จะเลือกมาเป็นผู้บริหารเทศบาลตำบลเด่นชัยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้กับพี่น้องในเขต มาตามเสียงเรียกร้อง พี่น้องหมู่10 ต.เด่นชัย ชาวบ้านปากพวกหมู่10 ต.เด่นชัย ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีการพูดคุย พบปะกันเป็นเหมือนดั่งญาติพี่น้อง เพราะผู้สมัครเป็นคนที่เกิดเด่นชัย อยู่เด่นชัย พัฒนาเด่นชัย” มาโดยเสมอมา

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

เทศบาลตำบลช่อแฮ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ปรับปรุงการรองรับภัยคุกคาม

Post Views: 154 เทศบาลตำบลช่อแฮ ประชุมเชิงปฏิบัติก […]

ข่าวภูธร