พมจ.แพร่ ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองและสนับสนุนการดำเนินงาน

admin2

พมจ.แพร่ ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 /2564 เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย เพื่อพิจารณาเงินกู้ยืมเป็นทุนประกอบอาชีพฉุกเฉิน แก่คนพิการและผู้ดูแล 20 ราย เป็นเงิน 200,000.บาท พิจารณาเงินกู้ยืม ระบบปกติ แก่คนพิการและผู้ดูแล 41 ราย

นางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า วันนี้มีการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 /2564 เพื่อพิจารณาเงินกู้ยืมเป็นทุนประกอบอาชีพฉุกเฉิน แก่คนพิการและผู้ดูแล 20 ราย เป็นเงิน 200,000.บาท พิจารณาเงินกู้ยืม ระบบปกติ แก่คนพิการและผู้ดูแล 41 ราย เป็นเงิน 1,900,000.-บาท และพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน จำวน 7 โครงการ เป็นเงิน 918,800.-บาท

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่ รายงาน

Next Post

พะเยา-กระบะข้ามเลนส์ ประสานงานชนสยองดับ 3 ราย สาหัสอีก 1 คาดเส้นทาง

Post Views: 215 พะเยา-กระบะข้ามเลนส์ ประสานงานชนสย […]

ข่าวภูธร