พิษณุโลก มน.จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ลงเสาเอก สร้างความรักความ

admin2

พิษณุโลก มน.จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ลงเสาเอก สร้างความรักความสามัคคีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ลงเสาเอก สร้างความรักความสามัคคี ที่สื่อความหมาย เสาต้นหนึ่งไม่สามารถยกได้ด้วยคนเดียว ถ้าช่วยกัน ก็จะนำเสาไปปักได้สำเร็จ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการลงเสาเอกของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีที่ทางคณะได้ทำกันต่อเนื่องทุกปี โดยมีรุ่นพี่ ,ศิษย์เก่า และนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมลงเสาเอก โดยนิสิตจะนำเสาต้นหนึ่งเพื่อจะเป็นตัวแทนของแต่ละรุ่น แล้วนำมาปักไว้ที่ “ลานเสาเอก”หน้าคณะฯ นอกจากนี้แล้วการแบกเสาเอกก็มีการสอนน้องไปด้วยว่าต้องช่วยกัน ต้องรักใคร่กัน เสาต้นหนึ่งไม่สามารถยกได้ด้วยคนเดียว ถ้าช่วยกัน ก็จะนำเสาไปปักได้สำเร็จ เพื่อเป็นการสร้างความอดทนและสร้างความสามัคคีให้แก่กัน และในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสมของสังคมและสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน อาจจะไม่ได้มีรุ่นพี่ศิษย์เก่าได้เข้าร่วมจำนวนมากเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ได้มีการให้ตัวแทนรุ่นพี่ศิษย์เก่าได้กล่าวอวยพรและแนวทางการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการเรียนในคณะฯเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

ความเป็นมาของ พิธีเสาเอก ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่รุ่นที่ 1 ประเพณีประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยอิงมาจากเวลาที่เราจะสร้างบ้านเรามักจะมีเสาอยู่ต้นหนึ่งคือเสาหลักของบ้าน ตามความเชื่อตั้งแต่โบราณนั้น เมื่อเราลงเสาเอกก่อนที่จะสร้างบ้านแล้ว จะทำให้บ้านนั้นมีความมั่นคง แข็งแรงการก่อสร้างก็จะไม่มีปัญหาใด ๆ และในวันลงเสาเอกป็นวันที่พี่รุ่นพี่ศิษย์เก่า จะกลับมาเพื่อที่จะมีกิจกรรม ได้มาพูด มาคุย มาเล่น มามีกิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลช่วยปรับปรุงสถานปฏิบัติธรรมของวัดย่าน

Post Views: 154 อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลช่วยปร […]

ข่าวภูธร