จ.แพร่ เลือกตั้งนายกและสท.ทต.ทุ่งโฮ้ง กลุ่มทุ่งโฮ้งก้าวหน้า นำโดยนายสมเพ็ชร์

admin2

จ.แพร่ เลือกตั้งนายกและสท.ทต.ทุ่งโฮ้ง กลุ่มทุ่งโฮ้งก้าวหน้า นำโดยนายสมเพ็ชร์ ศรีธิพงศ์ และสท. ขอโอกาสทำงานเพื่อน้องตำบลทุ่งโฮ้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น ในส่วนเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีกลุ่มการเมืองสมัครถึง 4 ทีม หนึ่งในนั้น กลุ่มทุ่งโฮ้งก้าวหน้า นำโดย นายสมเพ็ชร์ ศรีทิพงศ์ ผู้สมัครนายก เบอร์ 4 และสมาชิกสภา

สำหรับนายสมเพ็ชร์ ศรีทิพงศ์ กลุ่มทุ่งโฮ้งก้าวหน้า ผู้สมัครนายก เบอร์ 4 และสมาชิกสภา ขอโอกาสกลับมาทำหน้าที่นายกเทศมนตรีหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาในวันที่ 28 มีนาคม2564 นี้ที่ผ่านมานายสำหรับนายสมเพ็ชร์ ศรีทิพงศ์ ได้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสตั้งใจพัฒนาซึ่งทำให้เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องการเลือกตั้งครั้งนี้ยังขอโอกาสพี่น้องชาวบ้านตำบลทุ่งโฮ้งกลับมาบริหารงานต่ออีกสมัยหนึ่งถึงแม้การเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีผู้สมัครถึง 4 ทีม แต่นายสมเพ็ชร์ ศรีทิพงศ์ ก็ไม่หวั่นในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมีความมั่นใจว่าพี่น้องชาวตำบลทุ่งโฮ้งจะให้โอกาสในการเข้ามาบริหารงานอีกสมัยหนึ่งเพราะที่ผ่านมายังมีงานค้างที่จะต้องทำต่ออีกหลายเรื่อง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

เลือกตั้งนายกและสท.ทต.สอง จ.แพร่ คึกคัก กลุ่มเมืองสองพัฒนา​

Post Views: 192 เลือกตั้งนายกและสท.ทต.สอง จ.แพร่ ค […]

ข่าวภูธร