พ่อเมืองแพร่ นำคณะข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ

admin2

พ่อเมืองแพร่ นำคณะข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ ประกอบพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ ประกอบพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

ในการนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ และนายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ถือเป็นวันที่มีความพิเศษต่อช่างฝีมือแรงงานไทยทั่วประเทศ เนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี
ถือเป็น วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงมีการถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรว่า พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เพื่อเทิดพระเกียรติ ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างและเป็นแบบอย่างและแรงใจต่อแรงงานไทยทุกคน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

สุโขทัย-หน้าซีด...ยกมือไหว้ขอโทษ โจ๋ห้าวซิ่งบิ๊กไบค์ชักปืนยิงขู่ชาวบ้าน ต.ร.กดดันมอบตัว

Post Views: 146 สุโขทัย-หน้าซีด…ยกมือไหว้ขอโ […]

ข่าวภูธร