เลือกตั้ง นายกและสท.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ คึกคัก “พลังคนบ้านปิน” พ่อเลี้ยง

admin2

เลือกตั้ง นายกและสท.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ คึกคัก “พลังคนบ้านปิน” พ่อเลี้ยงต้อง เชษฐา สุวรรณสา ผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 1 และทีมลงพื้นที่แถลงนโยบายตามบ้านแบบเจาะลึกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 “พลังคนบ้านปิน” พ่อเลี้ยงต้อง นายเชษฐา สุวรรณสา ผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 1 และทีมลงพื้นที่แถลงนโยบายนโยบายตามบ้านแบบเจาะลึกในรายละเอียดครับ (เป็นนโยบายที่ผ่านการออกแบบโดยคนบ้านปิน เพื่อคนบ้านปิน จากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา)เศรษฐกิจต้องรุ่ง “เพิ่มและกระจายรายได้” สร้างบ้านปินเป็นเมืองท่องเที่ยวให้โด่งดังระดับประเทศและนานาชาติ พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมงานเทศกาล บ้านปินเฟสติวัล ดึงดูดนักท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normalจัดการน้ำต้องดี “มาตรฐาน ยั่งยืนบริหารน้ำอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน บรรเทาปัญหาภัยแล้งด้วยการเพิ่มต้นทุนทรัพยากรน้ำผิวดินเพื่อการเกษตร แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง หาน้ำบาดาล ..จัดการน้ำกินน้ำใช้อย่างมีคุณภาพ ไม่ปะปนแหล่งน้ำเกษตร …นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชน

สิ่งดีต้องเลิศ “ของดี ที่บ้านปิน”
จัดทำ แผนผังของดีชุมชน (Directory Map) รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าการเกษตร ร้านอาหาร ร้านค้า บริการ ฟาร์ม ฯลฯ (อาทิ ส่งเสริมการสร้างแบรนดิ้งไก่ชนยอดขุนพล) อย่างเป็นหมวดหมู่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้ดัง
เชื่อม “จตุรัสศักดิ์สิทธิ์” (วัดโพธิฯ-วัดดงลาน-วัดบ้านบ่อ-พระธาตุดอยน้อย) ให้กลายเป็นศูนย์รวมศรัทธาอย่างเป็นเอกภาพ

เมืองต้องสวยงามและปลอดภัย “คนอยู่ม่วนอก คนแอ่วชอบใจ๋” ประสานงานตำรวจชุมชน, ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV, ตรวจจับความเร็วรถ (ถนน ลอง – แพร่) สร้างเมืองให้งามด้วยดอกไม้ ต้นไม้นานาพรรณ ชุมชนสะอาดหน้าบ้านน่ามอง สร้างเมืองให้งามด้วยน้ำใจ การเยี่ยมเยียนดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสอย่างเป็นระบบ จัด กีฬาเชื่อมความสามัคคีเยาวชน กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธรุ่นเก่า-ใหม่ ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันบ้านปินต้องโปร่งใส “ใกล้ไกล … รวมใจหนึ่งเดียว” โดยใช้เทคโนโลยีปฏิรูประบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โครงการ การดำเนินงาน ผลงานของผู้บริหารและสภาตำบลบ้านปินอย่างโปร่งใส มีไลฟ์สดการประชุม สร้างพื้นที่โลกออนไลน์ (Platform) ใ้หประชาชนบ้านปินทั้งที่อยู่ใกล้ไกลเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองบ้านไหนอยากให้ไปแอ่วหาเอิ้นบอกได้เน้อครับผม อยากเห็นบ้านปินที่ ดี เด่น ดัง ยั่งยืน วางใจพ่อเลี้ยงต้องและทีมได้เลยครับผมบ้านปินอีก 4 ปีข้างหน้าจะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับการเลือกของชาวบ้านปินในวันที่ 28 มีนาคมนี้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พช.แพร่ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการ

Post Views: 119 พช.แพร่ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแ […]

ข่าวภูธร