อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับอำเภอวังทองและชาวบ้าน ต.แก่งโสภา สร้างทำนบกั้นลำน้ำ

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับอำเภอวังทองและชาวบ้าน ต.แก่งโสภา สร้างทำนบกั้นลำน้ำเล็กใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ดำเนินการสร้างทำนบกั้นลำน้ำเข็กชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งโสภา ณ บริเวณสวนรัชมังคลาภิเษก หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง นางสาววรรณพร เตชะพันธ์รัตนกุล กำนันตำบลแก่งโสภา ทหารจากกรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งโสภา กว่า 100 คน พร้อมใจช่วยกันนำก้อนหินและกระสอบทรายกั้นเป็นทำนบชั่วคราวบริเวณลำน้ำเข็ก ซึ่งถือเป็น

สายน้ำหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ราษฎรหมู่ 3, 7, 9 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง ซึ่งมีราษฎรกว่า 1,000 ครัวเรือน ประชากรกว่า 3,000 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งพบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในลำน้ำเข็กกำลังลดปริมาณลงอย่างมากส่งผลให้ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งหากดำเนินการสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราวแห่งนี้แล้วเสร็จจะช่วยชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่อย่างมาก

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

นครอุบลก้าวหน้า โปร่งใส ปลอดภัย น่าอยู่ก้าวหน้าสู่ เมืองอัจฉริยะ

Post Views: 198 นครอุบลก้าวหน้า โปร่งใส ปลอดภัย น่ […]

ข่าวภูธร