เลือกตั้งนายกและสท.ต.ทุ่งกวาว คึกคัก กลุ่มฮักทุ่งกวาว นำโดย ประกิจ สุภาผล

admin2

เลือกตั้งนายกและสท.ต.ทุ่งกวาว คึกคัก กลุ่มฮักทุ่งกวาว นำโดย ประกิจ สุภาผล ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน เขต 2 เสียงตอบรอบดีมากตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา วันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ในส่วนของเทศบาลตำบลทุ่งกวาว นายประกิจ สุภาผล ผู้สมัครนายก เบอร์ 2 พร้อมสมาชิกสภา เขต 1 เบอร์ 1- 6 และเขต 2 เบอร์ 5-10กลุ่มฮักทุ่งกวาว นำโดย นายประกิจ สุภาผล ผู้สมัครนายก เบอร์ 2 พร้อม สท.เขต 2 ออกพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขต 2 โดยมีทีมบริหาร ลงพื้นที่ด้วย จากการลงพื้นที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับในการบริหารของ นายประกิจ สุภาผล สมัยที่ได้เป็น นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาวและพี่น้องประชาชนต้องการให้ เข้ามาสานต่อนโยบาย

นายประกิจ สุภาผล ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว ในนามกลุ่มฮักทุ่งกวาว เบอร์ 2 กล่าวว่า ผมมีความตั้งใจจะเข้ามาทำงานเพื่อบริหารภาษีทุกบาทของท่าน ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมอย่างสูงสุดและจะนำพาตำบลทุ่งกวาวก้าวไปสู่การพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนี้ กระผมจึงขอกราบเรียนมายังพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลทุ่งกวาวทุกท่านได้โปรดให้ความเมตตาและให้โอกาสกระผมพร้อมด้วยทีมงานกลุ่มฮักทุ่งกวาวเข้ามารับใช้ท่านตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อีกครั้ง

สำหรับนโยบายในการบริหาร กลุ่มฮักทุ่งกวาว การพัฒนาในด้านต่างๆดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยยึดหลักการในการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขและร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดการเลือกตั้งในครั้งนี้ จะแข่งขันด้วยคุณธรรมและความดี จะไม่มีพวกท่านและพวกตน จะไม่ใช้อิทธิพลและอำนาจ ขอโอกาสรับใช้ด้วยใจจริง

ธีรพงษ์ ธงออน//แพร่

Next Post

ลพบุรี จัดพิธีงานศพสีชมพู บรรยากาศแปลกตาจากงานศพทั่วไป

Post Views: 255 ลพบุรี จัดพิธีงานศพสีชมพู บรรยากาศ […]

ข่าวภูธร