พิษณุโลก การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

admin2

พิษณุโลก การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ที่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดสนามสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ตามที่ กองทัพบก ได้กำหนดให้การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก แบบเฉพาะกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบแรกในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1- 4 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ซึ่งในส่วนของการสอบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 นั้น ได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกฯ รอบแรก โควตา 1 คน 1 จังหวัดโควตาพื้นที่พิเศษในห้วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าสอบ จำนวน 176 คน รับผิดชอบสนามสอบโดย หน่วยกองพลทหารราบที่ 4 และ สนามสอบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 179 คน รับผิดชอบสนามสอบโดย หน่วยกองพลทหารราบที่ 7
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้ทุกกองทัพภาค อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ดูแลผู้สมัครสอบ และผู้ปกครองให้ได้รับความสะดวกในการสอบครั้งนี้ ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดสนามสอบคัดเลือกครั้งนี้ ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก โดยในวันนี้แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วยกองพลทหารราบที่ 4 ที่รับผิดชอบในการจัดสนามสอบที่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โดยให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ซึ่งในการจัดการสอบในครั้งนี้ หน่วยกองพลทหารราบที่ 4 ได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปฏิบัติในการสอบและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19 อีกด้วย
สำหรับการสอบคัดเลือกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ในการตรวจการปฏิบัติของหน่วยทหาร ที่รับผิดชอบในการจัดสนามสอบ และการสนับสนุนอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเช่นกันปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พะเยา-“ธรรมนัส” มอบเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก4,000เครื่อง ให้กับ อสม. 9

Post Views: 170 พะเยา-“ธรรมนัส” มอบเครื่องวัดอุณหภ […]

ข่าวภูธร